HUKUNCE-HUKUNCEN HAJJI DA UMRA Darasi na 10(Sheikh Abdulwahhab Abdullah)


BANBANCIN HAJJI TAMATTU‘I
DA SAURAN NAU’IKAN HAJJI:
Idan Alhaji ko Hajiya sun yi
harama da hajji tamattu‘i ne, idan
ya kammala umra kamar yadda
bayaninta ya gabata filla-filla, sai
ya cire ihiraminsa, ya ci gaba da
sanya kayansa na al‘ada, kuma an
halatta masa abinda aka haramta
masa a baya.
-Alhaji zai ci gaba da sauran
mu’amalolinsa har sai ranar takwas
ga watan Zul-Hajji sai ya mayarda
ihiraminsa yayi harama da aikin
hajji. Wannan shi ake kira aikin
hajji da umra a rarrabe (tamattu‘i).
-Su kuwa masu yin ifradi da kirani
idan sun gama sa‘ayi ba za su yi
aski ko saisaye ba, kuma baza su
cire ihirami ba, kuma ba a halatta
musu komai ba har sai ranar
Arafat, kamar yadda bayani zai zo
a gaba .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s