FALALAR SAHABBAI( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)


Alhamdu lillahi rabbil A’lamin, wa
Sallallahu wa sallama ala Nabiyyina
Muhammadin Wa ala a’alihi wa
sahbihi ajma’in.
Amma ba’ad, hakika hadisi ya tabbata
daga Anas Bin Malik radhiyallahu
anhu ya ce;
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻨﺪﻕ ﺗﻘﻮﻝ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﻨﺎ ﺃﺑﺪﺍ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻋﻴﺶ ﺇﻻ ﻋﻴﺶ ﺍﻵﺧﺮﻩ ﻓﺄﻛﺮﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻩ
Ma’ana
Ansar sun kasance a yayin da suke
haka ramin khandaku suna cewa;
“Mu ne wadanda suka yiwa Manzon
Allah sallallahu alaihi wa sallama
mubaya’a akan jihadi muddin muna
raye har abada”. Sai Manzon Allah
sallallahu alaihi wa sallama ya ce;
“Ya Ubangiji babu wata rayuwa sai
rayuwar lahira.
Ya Allah ka girmama Ansar da
muhajirai”
‘Yan uwa wannan ya nuna bai halatta
wani mutun ya zagi sahabbai wadan
suke kaunar Manzon Allah sallallahu
alaihi wa sallama shima yake
kaunarsu ba, duk wanda ku ka ji yana
zaginsu ku Sani wannan tababbe ne,
yayi asara duniya da lahira.
wa Sallallahu wa sallama ala
Nabiyyina Muhammadin Wa ala
a’alihi wa sahbihi ajma’in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s