Shaikh Muhammad Auwal Adam Albani Zaria (Manufar kafa Daarul-Hadeethis-Salafiyyah Zaria 3)


13 thoughts on “Shaikh Muhammad Auwal Adam Albani Zaria (Manufar kafa Daarul-Hadeethis-Salafiyyah Zaria 3)

  1. Allahumma taqabbal shahadatush shaikh muhammad auwal adam zaria waj’alhu fil jannatul firdaus ameen y rabbal alameen

  2. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Bayanin da shugaban boko haram yayi dangane da kashe malam, akwai sa hannun gwamnati a ciki, domin magan ganun sa akwai tufka da warwara a ciki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s