Dr. Abdallah Saleh Pakistan Ramadan Tafseer 2016


Day 1 |


Day 2 |


Day 3 |


Day 4 |


Day 5 |


Day 6 |


Day 7 |


Day 8 |


Day 9 |


Day 10 |


Day 11 |


3 thoughts on “Dr. Abdallah Saleh Pakistan Ramadan Tafseer 2016

  1. Assalamu Alaikum Allah yakara muku kokari Dayi Don Allah. Don Allah ina sun idan kuna da karatun littafin Al adabul-mufrad na kowani malami inaso saboda na sarching ban samu ba .

  2. Pingback: Tafsiran Malamai Na Watan Ramadan 2016 | Nibras's Blog | Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s