Dr. Muhammad Sani Umar R/Lemu Ramadan Tafseer 2016


Day 1|


Day 2 |


Day 3 |


Day 4 |


Day 5 |


Day 6 |


Day 7| |


Day 8 |


Day 9 |


Day 10 |


Day 11 |


Day 12 |


Day 13 |


Day 14 |


Day 15 |


Day 16 |


Day 17 |


Day 18 |


Day 19 |


Day 20 |


Day 21 |


Day 22 |


Day 23 |


Day 24 |


Day 25 |


Day 26 |


Day 27 |


Advertisements

20 thoughts on “Dr. Muhammad Sani Umar R/Lemu Ramadan Tafseer 2016

  1. May the almighty allah bless you guys..in our own individual capacity we are also helping you spreading the site to our muslim brothers

  2. Assalam Alaikum. Ya Ibada? Allah ya karbi ibadun mu ya sanyamu cikin iyantattun bayi aamin. Don Allah ya dora mana tafseer din Dr. Sani na day 20 da sauran rana kun. Muna godiya da wannan kafa ta sadar da ilimi kwara Allah ya saka maku da dukkan alkhairi.

  3. Pingback: Dr. Muhammad Sani Umar R/Lemu Ramadan Tafseer 2016 | ABUBAKAR NUHU KOSO BLOG

  4. Pingback: Tafsiran Malamai Na Watan Ramadan 2016 | Nibras's Blog | Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s